Terugverdientijd (TVT)

De Terugverdientijd (TVT) is een relatief eenvoudige selectiemethode. De methode wordt vaak gebruik om te bepalen of een investering wel of juist niet moet worden uitgevoerd. Met de TVT wordt bepaald na hoeveel tijd een investering is terugverdiend. Indien bijvoorbeeld de eis is dat de investering binnen 4 jaar moet worden terugverdiend, en de verwachte cashflows voldoen daar niet aan, dan wordt de investering niet gedaan.

Een belangrijk nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de cashflows na de terugverdientijd. Hierdoor kunnen projecten niet goed met elkaar worden vergeleken op aantrekkelijkheid.

Een format voor het maken van een TVT berekening in Excel, is hier beschikbaar.