rol van de business controller

Rol van controller

Business controllers vervullen een belangrijke rol in de investeringsbesluitvorming. Er bestaat een sterke relatie tussen ondernemingen die langdurig goed presteren en de wijze waarop hun financiële teams de tijd besteden. Als de controller meer tijd vrijmaakt voor het begrijpen van de bedrijfsvoering en haar omgeving, en goede investeringsanalyses kan maken, dan leidt dat tot sneller tot succes!

Het gaat erom dat de controller betekenis kan geven aan de business achter de cijfers, en niet alleen bezig is het verwerken van de aangeleverde cijfers  in het investeringsselectie model.

Business controllers worden in het kader van investeringsselectie met verschillende vraagstukken en dilemma’s geconfronteerd. Het is van belang hierbij bewuste keuzes te maken om uiteindelijk het verschil te maken tussen middelmaat en een succesvolle investeringsportefeuille.

Vraagstukken en dilemma’s

Belangrijke vraagstukken/dillema’s bij investeringsbeoordeling zijn o.a.:

 • Hoe kom ik tot een optimale selectie uit een groot aantal investeringsvoorstellen (project portfolio management)?
 • Zijn de risico’s zorgvuldig afgewogen (risicomanagement)?
 • Stoppen of doorgaan met een matig presterend project?
 • ‘Strategische’ versus ‘bedrijfseconomische’ waarde van een investeringsproject
 • Hoe weeg ik de impact op het klimaat mee in de investeringsbesluitvorming?
 • ……..

Finance functionarissen

Voor de leesbaarheid wordt op deze site met name gesproken over business controllers. Ook andere functionarissen in het finance vakgebied stoeien met deze materie. Denk hierbij aan:

 • manager control
 • financial controller
 • chief financial officer (cfo)
 • financieel directeur
 • finance director

Ook van deze functionarissen wordt verwacht dat zij in staat zijn te adviseren bij de investeringsselectie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *