Investeringsselectie is leuk!

Het analyseren en doorgronden van investeringsplannen vinden de meeste financials een leuk onderdeel van hun vakgebied. Het gaat niet zozeer om het maken van het rekensommetje. Het gaat meer om het vooraf doordenken van scenario’s, het toetsen van de gehanteerde aannames, en in het in beeld brengen van risico’s.

Vaak roept het lijnmanagement dat de financials te veel gefocused zijn op de risico’s. Dat hoort er gewoon bij. Maar het is leuk om in interactie met de operatie te bezien hoe het rendement en het risicoprofiel kan worden verbeterd waardoor het project nog meer kans van slagen heeft of een hoger rendement.