Categorie archief: Nieuws

Excel formats zijn geactualiseerd!

Op deze website worden verschillende Excel formats beschikbaar gesteld. De formats zijn recent geactualiseerd met aanvullingen en extra inzichten. Bij alle formats kan de gebruiker zelf het aanvangsjaar bepalen, de standaard is nu 2016.

Indien gebruikers problemen ervaren met de aangepaste formats, dan graag even een berichtje naar info@investeringsselectie.nl.

Investeringsselectie is leuk!

Het analyseren en doorgronden van investeringsplannen vinden de meeste financials een leuk onderdeel van hun vakgebied. Het gaat niet zozeer om het maken van het rekensommetje. Het gaat meer om het vooraf doordenken van scenario’s, het toetsen van de gehanteerde aannames, en in het in beeld brengen van risico’s.

Vaak roept het lijnmanagement dat de financials te veel gefocused zijn op de risico’s. Dat hoort er gewoon bij. Maar het is leuk om in interactie met de operatie te bezien hoe het rendement en het risicoprofiel kan worden verbeterd waardoor het project nog meer kans van slagen heeft of een hoger rendement.