Netto Contante Waarde berekenen?

format contante waarde berekenen

handige tools en formats voor investeringsselectie

Investeringsselectie is een belangrijk onderdeel van het vakgebied Financieel Management. Op deze website vindt u praktische tips, handige Excel rekenmodellen, gratis formats en checklists voor het beoordelen en selecteren van projecten. Veel managers en bedrijfseconomen hebben de theorie geleerd, maar niet iedereen werkt dagelijks met financiële modellen om bijvoorbeeld een contante waarde te berekenen.

Door het beschikbaar stellen van beknopte beschrijvingen, voorbeelden en formats is de kennis snel weer opgehaald en in de praktijk toepasbaar. Het maken van bijvoorbeeld een Netto Contante Waarde berekening gaat veel sneller aan de hand van een standaard format.  Daarnaast wordt voorkomen dat controllers iedere keer het wiel opnieuw uitvinden door wat te gaan knutselen in Excel.

Investeringsselectie is leuk om te doen! Wij zullen onze eigen ervaringen met je delen. Benoemen wat in de praktijk handig is en voor welke valkuilen je moet oppassen.

Het taalgebruik is eenvoudig, zodat de informatie niet alleen duidelijk is voor business controllers, maar ook voor managers met een niet-financiële achtergrond.

Toolbox met gratis formats en checklists

Alle documenten en formats worden gratis beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld een Excel rekenmodel voor een NCW berekening en een checklist voor investeringsselectie. Zo’n gratis format wordt als zeer nuttig en waardevol ervaren.