Diverse handige formats

Bij de besluitvorming omtrent projecten en investeringen komen vaak dezelfde vraagstukken, risico’s en attentiepunten aan de orde. Derhalve is het handig om gebruik te maken van standaard documenten of formats. Hieronder treft u gratis exemplaren aan. Voor enkele documenten zijn ook voorbeeld uitwerkingen toegevoegd.

Project management

  1. Project Initiatie Document
  2. Project plan / Business case

Project beoordeling / investeringsselectie

  1. Handig rekenmodel NCW IR TVT  (en een voorbeeld uitwerking)
  2. Checklist investeringsselectie 
  3. Risico analyse matrix (format)
  4. Gevoeligheidsanalyse (format) (en een voorbeeld uitwerking analyse)

In mei 2016 worden meer checklists, formats en updates toegevoegd.