Netto Contante Waarde (NCW)

Netto Contante Waarde (NCW) is een maatstaf om de huidige waarde van een bedrag weer te geven waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt. Bij het bepalen van de netto contante waarde wordt rekening gehouden met de tijdwaarde van geld. Als je 100 Euro volgend jaar krijgt is dat minder waard dan 100 Euro vandaag. Het bedrag van vandaag kan namelijk worden belegd of op een spaarrekening worden gezet, waardoor het over een jaar meer waard is dan 100 euro.

Netto Contante Waarde van een investering

Om de Netto Contante Waarde van een project te bepalen worden de contante waarde van alle toekomstige uitgaven afgetrokken van de contante waarde van alle toekomstige ontvangsten. Contant maken (of disconteren) van een toekomstig bedrag betekent dat het bedrag wordt ontdaan van rente.

Voorbeeld

Indien je volgend jaar 105 Euro ontvangt, hoeveel is dat bedrag vandaag waard, als je weet dat de rente 5% bedraagt? Dat bedrag is vandaag 100 Euro waard.

Namelijk, als je vandaag 100 Euro op de bank zet en 5% rente krijgt, dan heb je volgend jaar 110 Euro. In dit voorbeeld is 100 Euro de contante waarde van de ontvangst van 110 Euro volgend jaar.

Net Present Value

Kennis op het terrein van investeringsselectie komt vooral voort uit de Engelstalige literatuur. In het bedrijfsleven worden vaak de Engelse termen gehanteerd. De term Netto Contante Waarde is in het Engels Net Present Value. Het contant maken van toekomstige kasstromen wordt vertaald in discounted cashflows.

Format

Een format voor het maken van een NWC berekening in Excel, is hier beschikbaar.