Intern rendement (IR)

Het Intern Rendement (IR) van een investering is het rentepercentage waarbij de contante waarde van alle inkomsten precies gelijk is aan de contante waarde van alle uitgaven.

Bij de keuze tussen verschillende investeringen wordt de voorkeur gegeven aan die investeringen die voldoen aan het normrendement en het hoogste interne rendement hebben.

Vergelijking Intern Rendement en Netto Contante Waarde

Een belangrijk verschil tussen de Netto Contante Waarde methode en de Interne Rendement methode is het feit dat de eerste een uitkomst oplevert in absolute bedragen, terwijl de tweede een percentage als uitkomst oplevert.

Veel mensen hebben intuïtief een voorkeur voor de Interne Rendement methode. Dit hangt samen met het feit dat deze methode een percentage oplevert als uitkomst, dat eenvoudig te vergelijken is met het percentage dat als normrendement geldt. Ook is het intuïtief eenvoudiger te begrijpen wat dit percentage betekent, in tegenstelling tot een bedrag dat de uitkomst is van de Netto Contante Waarde methode.

Een format voor het maken van een IR berekening in Excel, is hier beschikbaar