Checklist Investeringsselectie

Bij investeringsselectie komen vaak dezelfde vraagstukken, risico’s en attentiepunten aan de orde. Derhalve is het handig om gebruik te maken van praktische standaard checklist.

De term checklist verklapt direct dat wordt beoogd te voorkomen dat bij investeringsbesluiten zaken over het hoofd worden gezien. Niet alle items op de lijst zullen voor iedere organisatie relevant zijn. Maar ook zullen de organisatie of branche specifieke zaken ontbreken. Het is raadzaam de lijst aan te passen naar uw specifieke situatie en in de loop der tijd te blijven aanvullen.

De Checklist Investeringsselectie kent circa 80 items met de volgende indeling:

  1. Doelstellingen. Het is van belang goed scherp te krijgen wat met het project wordt beoogd.
  2. Randvoorwaarden. Er moet aandacht worden besteed aan het creëren van de juiste voorwaarden ingevuld opdat het project succesvol kan worden gerealiseerd.
  3. Risico analyse. Het projectteam dient een goed beeld te hebben van de belangrijkste risico’s en nadenken hoe de risico’s te voorkomen of te mitigeren als deze zich voordoen.
  4. Scenarioanalyse. De toekomst voorspellen is lastig, maar voor de investeringsbesluitvorming is het waardevol om een beeld te hebben van de mogelijke uitkomsten/scenario’s

Download hier de Checklist investeringsselectie.