beheersing van risico's

Risicomanagement

Voor het bepalen van de waarde van een investering is het van belang een goed zicht te hebben op de risico’s die samenhangen met het project. Risicomanagement is van cruciaal belang voor het realiseren van de projectdoelstellingen.

Te vaak wordt bij een investeringsanalyse gerekend met één raming voor de jaarlijkse cashflows. Hierdoor ontstaat een puntschatting. Onvoldoende wordt dan doordacht wat het effect is van tegenslagen en meevallers op het resultaat van de investering. Door het uitvoeren van simulaties of gevoeligheidsanalyses wordt een beter zicht gekregen op de range van mogelijke uitkomsten.

Belangrijke aspecten van risicomanagement zijn:

  • Wat zijn de belangrijkste risico’s voor het project (risicoanalyse)?
  • Hoe gevoelig is het rendement van de investering voor deze risico’s (gevoeligheidsanalyse)?
  • Welke mogelijke scenario’s kunnen zich voordoen en welk effect hebben deze scenario’s op de uitkomst (simulaties)?

Als de belangrijkste risico’s en de mogelijke impact in beeld is gebracht, kunnen mitigerende maatregelen worden bedacht om de impact van de risico’s te verkleinen als deze zich voordoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *