Marc Miedema

Om de informatie op deze website goed toegankelijk te houden zijn de thema’s en vraagstukken beknopt uiteengezet. Hierdoor is het goed mogelijk dat nog niet al u vragen zijn beantwoord. Indien u nog vragen heeft, dan vernemen wij dit graag. Ook als u suggesties hebt om de site te verbeteren of dat u onvolkomenheden heeft geconstateerd, dan horen wij graag van u. Wij vragen u per email contact opnemen met de makers van de website:  info@investeringsselectie.nl t.a.v. Marc Miedema

Inspiratie Campina, Chello, GAK, Herge, HTM, Kluwer, KLM, KPMG, Marc Miedema, NS, Abellio, Palet, Qbuzz, UPC, UWV, Verolme.