Gevoeligheidsanalyse

Een gevoeligheidsanalyse laat de invloed zien van fluctuaties van variabelen op het financiële projectresultaat of de Netto Contante Waarde van een investering. Voor de belangrijkste invoervariabelen van het investeringsmodel wordt nagegaan hoe sterk de waarde van de uitvoervariabele (NCW of projectresultaat) verandert als gevolg van een kleine verandering (van bijvoorbeeld plus of min 10%) van de waarde van die invoervariabele. Bij deze berekening worden de andere variabelen gelijk gehouden. Zo wordt de gevoeligheid van het projectresultaat voor de variatie in deze variabele duidelijk.

gevoeligheidsanalyse tabel

Het is een “wat als?“ methode, waardoor er geen uitspraak wordt gedaan over de waarschijnlijkheid van deze afwijkingen. Enerzijds is dit een voordeel, omdat de resultaten objectief zijn en in korte tijd veel inzicht worden verkregen over welke onzekerheden de grootste impact hebben op het project. Anderzijds moet voor een goede besluitvorming wel rekening worden gehouden met de waarschijnlijkheid van de afwijkingen.

Met een gevoeligheidsanalyse wordt een beeld verkregen van de bandbreedte van de uitkomsten. In de investeringsbesluitvorming zal vervolgens de afweging moeten gemaakt of deze mogelijke uitkomstenrange acceptabel is.

Voorbeeld

Ter illustratie bekijken we een gevoeligheidsanalyse ten behoeve van een fictieve investering in een nieuwe vestiging. In bovenstaande tabel wordt getoond wat het effect is van wijzigingen in de waarden van de startinvestering, opbrengstengroei, inflatie en WACC et cetera op de Netto Contante Waarde van deze investering. U kunt hier een gratis gevoeligheidsanalyse format in Excel downloaden. Een voorbeeld uitwerking vind u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *