Risicoanalyse

risico analyse matrix

Een risicoanalyse is een overzicht van alle mogelijke risico’s die het projectresultaat kunnen beïnvloeden waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wie deze maatregelen het beste kan nemen.

In een risicoanalyse wordt helder en eenduidig omschreven wat de grootste risico’s, negatief of positief, zijn voor een investeringsproject. Beheersmaatregelen om mogelijke risico’s te beperken of juist te vergroten worden gedefinieerd, toegewezen en geëvalueerd. Het resultaat is een project dat efficiënt en binnen de projectkaders (kwaliteit, geld en tijd) wordt gerealiseerd.

Een goede risicoanalyse is echter geen star en simpel overzichtslijstje maar behoort een dynamisch proces te zijn dat meeloopt tijdens het ontwerp- en bouwproces. De analyse wordt gebruikt als preventiemiddel (voorafgaand aan de besluitvorming) en als evaluatiemiddel (na afloop van het project).

Indien risico’s in een vroeg stadium worden herkend, kunnen deze beter beheerst of zelfs voorkomen worden tegen geringere kosten of kostenneutraal. Tijdens het ontwerp- en bouwproces verdwijnen risico’s en dienen nieuwe risico’s zich aan. Risicomanagement is het voorzien en doorlopend monitoren van risico’s en het adequaat daarop reageren om deze risico’s te beheersen en zo mogelijk uit te sluiten.

Een handige manier om de risico’s in beeld te brengen is de risico analyse matrix. In de figuur is een voorbeeld weergegeven. U kunt hier een gratis format van de risico analyse matrix downloaden

Meer informatie over risicoanalyse vindt u op de website risicoanalyse.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *